เที่ยวทำบุญ วัดบูรพาราม ศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ 

เที่ยวทำบุญ วัดบูรพาราม ศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ 

เที่ยวทำบุญ วัดบูรพาราม ศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ 

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีกระแสรูปภาพของ ชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ใส่เสื้อสีดำแขนกุด ไม่สวมรองเท้า พร้อมกับถือถุงข้าวแกง เพื่อที่จะมาใส่บาตรและถือโอกาสเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ดูลย์ ภาพนี้คือภาพที่ถูกถ่ายขึ้นที่วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์นั้นเอง วัดบูรพารามเป็นวัดเก่าแก่ของชาวจังหวัดสุรินทร์ และยังมีพระคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ วัดบูรพารามแห่งนี้จะมีความเป็นมาอย่างไร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนไหน ในบทความนี้มีคำตอบ

ยังมีอีกหลายวัด ให้ท่านได้ไปร้วมทำบุญสะสมแต้มบุญ “คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

ประวัติวัดบูรพาราม

เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ คือท่านสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวา ( ปุม ) ได้ร่วมมือกับชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันสร้างวัด บูรพาราม เมื่อปีพ.ศ. 2300-2330 ในตอนนั้นมีชื่อว่า ‘‘ วัดบูรพ์ ’’ หากนับมาจนถึงปัจจุบันจะมาอายุราว ๆ 200 กว่าปี เป็นวัดที่ในช่วงแรกนั้นสายมหานิกาย แต่ในปีพ.ศ. 2476 เจ้าคณะมณฑลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( ติสโสอ้วน ) ได้นิมนต์หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หรือพระราชวุฒาจารย์มาซึ่งขณะนั้นได้ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานอยู่ เป็นเจ้าอาวาสที่วัด บูรพาราม และได้ตั้งให้เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุต ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 วัด บูรพาราม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อีกทั้งยังให้เป็นวัดสำคัญของจังหวัด เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ นั้นก็คือหลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นพร้อมกับวัด บูรพาราม เป็นปูชนียวัตถุที่คนจังหวัดสุรินทร์เคารพบูชาอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เคยจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2526 และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ มีภาพประวัติพระเถระด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ประกอบด้วยพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่นและลูกศิษย์

เที่ยวทำบุญ วัดบูรพาราม ศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ 

หลวงปู่ดูลย์

ท่านเป็นที่มีชื่อเสียงเรื่อง พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต ในหมู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสายพระกัมมัฏฐาน หลวงปู่ดูลย์อุปสมบทในปี พ.ศ. 2453 ณ วัดจุมพลสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพระครูวิมลศีลพรต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ หลวงปู่เป็นผู้ที่พากเพียรในศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัด ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เมื่อเวลาผ่านไปถึง 6 พรรษา หลวงปู่ได้หันมาศึกษาพระปริยัติธรรม และได้สอบนักธรรมชั้นตรีเป็นนุ่นแรกที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้ศึกษาบาลีไวยากรณ์ จนสามารถแปลพระธรรมบทได้ เมื่อเวลาต่อมาท่านได้พบกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือหลวงปู่มั่น เพียงแค่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นแค่ครั้งเดียว ท่านก็เกิดความอัศจรรย์ใจจึงได้เลิกศึกษาพระปริยัติแล้วออกธุดงค์ไปกับหลวงปู่มั่น ท่านได้ธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่ง จนนับได้ว่าหลวงปู่ดูลย์เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น จากนั้นทางทางเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ได้มาขอให้หลวงปู่ดูลย์กลับมายังจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณะวัด บูรพาราม หลวงปู่ท่านได้อุทิศทั้งตัว เวลาทั้งชีวิต เพื่อพระศาสนา จนหลวงปู่ได้รับการยอมจากสาธุชนคนทั่วไปว่า หลวงปู่ดูลย์เป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์ที่หาได้ยากยิ่ง คำสอนของท่านแม้จะเป็นคำสอนเพียงๆ ให้เน้นเรื่อง “การปฏิบัติภาวนา” พิจารณา “จิตใจจิตจนรู้แจ้ง”

เที่ยวทำบุญ วัดบูรพาราม ศูนย์รวมใจชาวสุรินทร์ 

ถารวัตถุ ปูชนียสถาน ภายในวัด บูรพาราม

 

1. วิหารจตุรมุข 

เป็นที่ประดิษฐานพระคู่เมือง ( หลวงพ่อพระชีว์ ) ถูกสร้างขึ้นแบบทรงไทย ต่อมาในปีพ.ศ 2538 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นจนเสร็จ มีความจิตรงดงามมากขึ้น ภายในมีบันไดขึ้นวิหาร 2 ทาง ประดับด้วยรูปปั้นพญานาคเลื้อยลงตามระเบียงบันไดทั้งสองข้าง โดยมีลักษณะศิลปะแบบไทย

2. พระอุโบสถหลังใหญ่ 

อุโบสถสร้างขึ้นในพ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2493  และปัจจุบันได้ปรับปรุงโครงสร้างขึ้นใหม่และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่งดงาม

3. พระปฏิมากร หลวงพ่อพระชีว์ 

เป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่ชาวเมืองสุรินทร์นับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ ได้นำมาประดิษฐานไว้ในวิหารจตุรมุข เป็นปางสะดุ้งมาร มีพุทธลักษณะคล้ายกับศิลปะแบบขอมในยุคขอมเรืองอำนาจ

4. ศาลาอตุลเถระ 

ลักษณะทรงไทย สำหรับใช้เป็นสถานที่อบรม ปฏิบัติธรรม และสถานที่บำเพ็ญกุศลทั่วไป

5. อาคารโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัด บูรพาราม

6. พิพิธภัณฑสถาน อตุลเถระ

มีลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์ มีไว้เก็บอัฐิธาตุ และบริขาร หลวงปู่ดูลย์  อตุโล หรือ พระราชวุฒาจารย์ และมีประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ดูลย์  อตุโล

7. ศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ( เบญจวรรณ ) 

เป็นที่สำหรับใช้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเย็น ของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา

 

การเดินทาง

  1. ตั้งอยู่ที่ ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  2. เส้นทางเข้าสู่วัด บูรพารามวัดบูรพาราม มีเส้นทางที่สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนกรุงศรีใน ถนนธนสาร และถนนจิตรบำรุง 
  3. วัด บูรพารามตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

สรุป 

วัด บูรพาราม เดิมทีชื่อว่าวัดบูรพ์ ซึ่งเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมา เพื่อให้เป็นศูนย์จิตใจของชาวสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานมากว่า 200 ปี อีกทั้งยังเป็นวัดที่หลวงปู่ดูลย์ พระที่มีชื่อเสียงเรื่อง พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต หลวงปู่มีลูกศิษย์ที่นับถือและศรัทธาท่านเป็นจำนวนมาก หลายคนที่ได้แวะเวียนมาเที่ยวหรือทำบุญในจังหวัดสุรินทร์ต่างมาที่วัด บูรพารามเพื่อมากราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากหลวงปู่ดูลย์

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างโชคลาภให้ทุกท่าน Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด