เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนแห่งความเป็นมงคล 

 

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนแห่งความเป็นมงคล

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนแห่งความเป็นมงคล 

รู้หรือไม่ เทพยิ้ม ที่คนจีนยกให้เป็นเทพเจ้าและพระผู้ที่บันดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ตรงตามแบบฉบับของจีนนั้น มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบ

( ติดตามตำนานต่างๆ เรื่องราวของความความเป็นมงคล อีกมากมายได้ที่ คนมีดวง เว็บข่าวสารดีๆเสริมความปังให้กับทุกๆคน )

ลักษณะของเทพยิ้ม

เทพยิ้ม หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า พระสังกัจจายน์ และยังมีอีกหลายชื่อ เช่น กัจจานะ คนญี่ปุ่นจะเรียกว่า “คะเซ็นเน็น’’ ส่วนคนจีนจะเรียกว่า “หมีเล่อฝอ’’ และคำเรียกทางศาสนาพุทธนิยมเรียกกันว่า  “พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” คือองค์เดียวในคำเรียกทางศาสนาพุทธฝ่ายหินยานนั้นก็คือ “พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย)

รูปลักษณ์ตามแบบคติของเทพเจ้าจีน พระสังกัจจายน์ มีลักษณะอ้วนพลุ้ย หน้ากลม ใส่เสื้อเปลือยอก ใบหน้ายิ้มแย้มมีชีวิตชีวา ใบหูทั้งสองข้างยาวถึงบ่า มักจะนั่งอยู่ในท่าท่างที่สบาย รอบกายจะมีเด็กๆรายล้อม เด็กผู้ชาย 5 คน สื่อถึงความสุข 5 ประการ คือความสุขที่เที่ยงแท้ของคน

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนแห่งความเป็นมงคล

ประวัติพระสังกัจจายน์

 1. ประวัติในไทย

ตามตำนานพุทธสาวก กล่าวไว้ว่า พระสังกัจจายน์ เกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นบุตรของปุโรหิต กัจจายนโคตร บนแผ่นดินกรุงอุเชนีของพระเจ้าจัณฑปัชโชต เมื่อเกิดมาท่านมีรูปร่างงดงามดุจทองจุงได้ชื่อว่า “กัญจนะ’’ เมื่อกัญจนะเติบโตเป็นคนที่ฉลาดมากเมื่อเรียนจบไตรเพท บิดาของท่านก็ได้สินใจ ท่านกัญจนะจึงได้มารับหน้าที่แทนบิดา อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าจัณฑปัชโชต ได้ทราบเรื่องการมาโปรดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้เกิดความเลื่อมใสอยากให้พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมในเมืองของตนเอง จึงได้ให้ท่านกัญจนะและผู้ติตามอีก 7 คน ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมยังกรุงอุเชนี เมื่อท่านกัญจนะเดินทางไปถึงและได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดจึงได้บรรลุธรรมตามคำสอนทันที จึงได้ของพระพุทธเจ้าบวชให้ พร้อมด้วยผู้ติดตามอีกทั้ง 7 คน จึงได้กลายเป็น ‘‘เอหิภิกขุ อุปสัมปทา’’ หรือพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยตนเอง  จากนั้นพระสังกัจจายน์จึงได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมตามที่พระเจ้าจัณฑปัชโชตได้ขอมา แต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่าให้ พระสังกัจจายน์ไปแสดงธรรมเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนศรัทธาในพุทธศาสนาได้แล้ว จากนั้นพระสังกัจจายน์จึงได้ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเมืองและได้แสดงธรรมจนผู้คนเลื่อมใสในพุทธศาสนา เนื่องจากพระสังกัจจายน์ได้เผยแพร่ศาสนาได้อย่างดีเยี่ยม

2. ประวัติในจีน

ชาวจีนเรียกพระสังกัจจายน์ว่า “ปู้ไต้’’ หรือ “หมีเล่อฝอ’’ เป็นพระคนละรูปกับพระกัญจนะของคนไทยที่มีรูปร่างงดงาม แต่พระองค์นี้ตามความเชื่อของคนจีนว่าเป็นพระชื่อ ปู้ไต้ มีชีวิตอยู่ในช่วงปีศตวรรษที่ 9 – 10 มีรูปร่างที่อ้วนท้วน หัวล้าน เป็นพระที่ค่อนข้างมีฐานะยากจนแต่ชอบเล่นกับเด็กๆ และยิ้มแย้มตลอดเวลา อีกทั้งยังมีพลังวิเศษสามารถพยากรณ์อากาศและโชคชะตาได้ ก่อนพระรูปนี้จะเสียชีวิตได้เขียนจนหมายไว้ว่า ‘‘ตนนั้นคือพระเมตไตรย’’ ซึ่งจดหมายนี้ก็ถูกค้นพบว่ามีอายุย้อนไปในปี ศ.ศ 916 ด้วยเหตุนี้คนจีนจึงได้ให้พระปู้ไต้ ที่มีฐานะยากจน แต่รูปร่างอ้วนท้วน ยิ้มแย้ม แต่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นเทพเจ้าจีนที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความมั่นคั่ง 

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนแห่งความเป็นมงคล

ทำไมพระสังกัจจายน์ถึงมีรูปร่างอ้วนพลุ้ย

ตำนานกล่าวไว้ว่าพระสังกัจจายน์ เป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตางดงาม ผิวพรรณดุจดั่งทองคำ เป็นที่ต้องใจของคนทั่วไปไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นชายหรือหญิง ต่างมีแต่ผู้คนอยากทำบุญกับท่าน อยู่มาวันหนึ่งมีลูกชายคนรวยที่มีนามว่าโสระยะ ได้คึกคะนองปาก เมื่อได้เห็นพระสังกัจจายน์ก็ได้กล่าวล่วงเกินว่า หากได้ภรรยารูปสวยเช่นพระท่านนี้ จะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพูดร่างกายของลูกชายเศรษฐีก็ได้กลายเป็นผู้หญิงในทันที จากนั้นนางจึงได้แต่หลบซ่อนตัวจนต่อมาจึงได้มีสามีและลูกอีก 2 คน นางจึงได้มาขอขมากับพระสังกัจจายน์ที่เคยกล่าววาจาล่วงเกิน พระสังกัจจายน์จึงคืนร่างให้กลับเป็นชายเช่นดังเดิม จึงกล่าวได้ว่าพระสังกัจจายน์มีฤทธิ์อำนาจเป็นเลิศองค์หนึ่งในพุทธสาวก เนื่องจากรูปกายที่งดงามดุจทองคำของพระสังกัจจายน์ ได้สร้างความปั่นป่วนต่อทั้งเพศชายและหญิงเป็นอย่างมาก ท่านก็เลยแปลงกายเป็นผู้ที่มีรูปร่างอ้วนพลุ้ย แต่มีน่าตาที่ยิ้มแย้มเป็นมิตร เพื่อสงบต่อกิเลส

 

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ความเป็นสิริมงคล 3 ประการ

  1. ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ ด้วยรูปร่างที่บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ท่านจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้อุดมด้วยทรัพย์ มีลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี
  2. สติปัญญาที่เป็นเลิศ ท่านเป็นพระผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
  3. ความงดงามและมีเสน่ห์ ก่อนที่ท่านจะมรูปร่างที่อ้วนท้วน ท่านมีรูปร่างงดงามเป็นรองแค่พระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะมนุษย์ชายหรือหญิง เทพยาดา ต่างก็ชื่นชม

 

สรุป 

เทพยิ้ม เทพเจ้าจีนนั้น ตามหลักพุทธศาสนาแล้วคือพระองค์เดียวกันที่มีนามว่า พระสังกัจจายน์ คือพระอรหันต์ผู้ประทานโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ที่นับถือบูชาพระองค์

ท่านสามารถสร้างโชคให้ตัวเองได้ กับ Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด