ในแต่ละจังหวัด มีสถานที่เสริมดวงมากมาย ที่น่าสนใจ ทั้งที่เป็นที่นิยม
และที่ซึ่งยังไม่มีคนรู้จักมากนัก มารวบรวมไว้สำหรับคนมีดวงทุกท่าน

บทความสถานที่เสริมดวง