วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไหว้พระ ชมความงดงาม 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไหว้พระ ชมความงดงาม 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไหว้พระ ชมความงดงาม 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไหว้พระ ชมความงดงาม หากจะกล่าวถึงวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากจนมาถึงปัจจุบันนั้น คงจะมีไม่พ้น วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง ที่หลายๆคนอาจจะเคยไปเยี่ยมเยือนได้ไปสัมผัสความสวยงามของเจดีย์มาแล้ว แต่หลายๆท่านที่เพิ่งได้รู้จักวัดนี้ในวันนี้ ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเราจะพาทุกท่านที่กำลังอ่านบทความนี้ ไปรู้จักกับวัดแจ้งกันมากขึ้น

“คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

ข้อมูลโดยทั่วไป

วัดอรุณ ราชวราราม  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานครวัดแจ้งนี้จะตั้งอยู่ในฝั่งกรุงธนบุรีติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดในพุทธศาสนาที่จัดอยู่ในลำดับชั้นของ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่มีชื่อว่า พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการกล่าวขานถึงพระประธานองค์นี้ว่าหุ่นพระพักตร์นั้นได้รับการปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ส่วนพระวรกายขององค์พระประธานนั้นได้รับการปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อีกทั้งเนื่องจากวัดนี้นั้นเป็นวัดประจำในรัชกาลที่ 2 ทำให้บริเวณฐานขององค์พระประธานนั้นมีการประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 อีกด้วย 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ไหว้พระ ชมความงดงาม 

ความสำคัญของวัดแจ้ง

วัดอรุณ หรือ วัดแจ้งนั้นเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมมีชื่อว่า วัดมะกอก จนมามีความสำคัญอย่างสูงสุดในสมัยของกรุงธนบุรี ดังนี้เมื่อพระเจ้าตากทำการศึกสงครามหลังจากที่กอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้แล้วพระเจ้าตากทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นทรุดโทรมเกินไปแล้วจึงทำการย้ายราชธานีโดยการล่องเรือลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา และได้เสด็จมาถึงบริเวณหน้าวัดมะกอกในเวลาตอนเช้ารุ่งแจ้ง จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดอรุณ หรือ วัดแจ้งมาจนถึงปัจจุบันและหลังจากนั้นพระเจ้าตากสินได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังที่ประทับไว้ตรงบริเวณของป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นที่ตั้งพระราชวัง แล้วขยายพระราชวังออก และ ตั้งวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา และ วัดวัดพระศรีรัตนศาสนาราม กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อตั้งวัดแจ้งเป็นวัดในพระราชวังแล้วยังได้มีการอัฐเชิญพระแก้วมรกตขึ้นมาประดิษฐานอีกด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  

การมาเที่ยววัดอรุณ ราชวราราม นอกจากจะมาไหว้พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระสรีรางคานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้วนั้นภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนั่นคือ 

  1. พระปรางค์วัด อรุณราชวราราม หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระปรางค์ วัดอรุณ ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามถูกประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและถ้วยชามเบญจรงค์ที่มีการนำเข้ามาจากจีน บริเวณโดยรอบจะประกอบด้วยพระปรางค์เล็กตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศ มีรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีซุ้มทั้งหมด 4 ซุ้มแล้วมีพระนารายณ์อวตาร เหนือขึ้นไปจะมีเทพนรสิงห์ที่มีเพื่อปราบยักษ์
  2. พระอุโบสถน้อย สถานที่แห่งนี้ถ้าหากมาถึงวัดอรุณแล้วทุกท่านที่ชอบไหว้พระสายมูไม่ควรพลาดเพราะภายในนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อรุ่งมงคลพระประธานประจำพระอุโบสถน้อย และสายมูไม่ควยพลาดคือ ภายในพระอุโบสถนี้ยังประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และ พระแท่นวิปัสนาของพระเจ้าตากสินที่มีความเชื่อว่าหากใครที่ดวงตกดวงไม่ดีเจอเสนียดจัญไรต่างๆรบกวนเพียงแค่มาลอดใต้พระแท่นนี้ สิ่งไม่ดีจะหายไป ดวงจะดีขึ้นทันตาเห็นนั่นเอง
  3. วิหารน้อย ภายในวิหารน้อยนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระมาลัย พระอรหันต์ที่เดินทางไปมาแล้วทั้งนรกและสวรรค์ สามารถเข้าไปกราบขอพรท่านได้ และภายในวิหารน้อยนี้ยังมีพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกด้วย
  4. ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ เป็นที่ตั้งของยักษ์สองตนคอยเฝ้าประตู กายสีขาวมีชื่อว่าท้าวสหัสเดชะ ส่วนกายสีเขียวมีชื่อว่า ทศกัณฐ์ถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อในการที่ให้ยักษ์เป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา    

สรุป

วัดแจ้ง หรือ วัดอรุณนั้นยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบไหว้พระและมีมุมสวยๆให้กับสายท่องเที่ยวอีกหลากหลาย ถ้าหากสนใจอยากเข้าไปเที่ยวไปเยี่ยมชมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างโชคลาภให้ทุกท่าน Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด