วัดพระธาตุดอยคำ ตำนานวัดดังเก่าแก่ กว่า 1300 ปี

วัดพระธาตุดอยคำ ตำนานวัดดังเก่าแก่ กว่า 1300 ปี

วัดพระธาตุดอยคำ ตำนานวัดดังเก่าแก่ กว่า 1300 ปี 

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บรรยากาศรอบถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งเป็นวัดสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการขอพรที่สมหวังทันใจ จากหลวงพ่อทันใจแล้วนั้น ยังมีตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ของดอยคำแห่งนี้อีกด้วย 

( นอกเหนือจากนี้ ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมาย ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ที่ “คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน )

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เดิมมีชื่อว่า วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 เมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำขึ้นชื่อเรื่องการบนบาน กราบไหว้ขอพร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ด้านบนของวัดมีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้โดยรอบ เมื่อถึงยามค่ำคืนหากได้มองขึ้นมายังพระธาตุดอยคำ จะได้เห็นองค์พระธาตุที่งดงามสว่างไสว สีทองอร่าม 

ในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ปี พ.ศ. 1230 ได้มีการสร้างวัดพระธาตุดอยคำขึ้น โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง และตั้งชื่อว่าวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปปูนปั้น และศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 

วัดดอยคำได้ถูกปล่อยให้รกร้าง ภายหลังกรุแตกทำให้ชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลากหลายชิ้น เช่น พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระรอดหลวง พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุ ดอยคำแห่งนี้ วัดพระธาตุ ดอยคำนอกจากมีความสำคัญกับชาวเชียงใหม่ที่เป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว การบินไทยยังใช้พระธาตุเป็นเหมือนสัญลักษณ์กำหนดพื้นที่ทางสาย ก่อนที่เครื่องจะลงจอดอีกด้วย วันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาในทุกๆปีจะยึดถือให้เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ และยังถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

วัดพระธาตุดอยคำ ตำนานวัดดังเก่าแก่ กว่า 1300 ปี

ตำนานวัดพระธาตุ ดอยคำ

ตำนานเล่าว่า ณ เทือกเขาถนนธงชัย มีองค์พระเจดีย์เก่าแก่และมีความสำคัญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเทือกเขาถนนธงชัยนั่นเอง องค์พระเจดีย์แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญชัยและล้านนาตามลำดับ บนยอดเขาเล็กๆ ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ คือ “พระธาตุดอยคำ”  สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำและตาเขียวมาก่อน แต่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้เรียกขานยักษ์สองตนนี้ว่า “ปู่แสะ – ย่าแสะ” ยักษ์ทั้งสองอยู่กินกันมานานจนมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี” คำว่า ดอยคำ นั้น เกิดขึ้นมาเนื่องจากปู่แสะ ย่าแสะได้นิมิตเห็นว่าตนได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายวันน้ำฝนที่ตกลงมาเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหล่เขา และลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมาก ปู่แสะ ย่าแสะจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอยคำ” ต่อมามีตำนานอีกหลายฉบับได้พูดถึงว่า พระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เทวานำมาประทานให้ปู่แสะ ย่าแสะนั้น ได้นำมาขึ้นฝั่งจากนั้นก็ก่อสถูปไว้ที่ดอยคำแห่งนี้ เมื่อเจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ สองพระโอรสแฝดของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัยได้ขึ้นมายังดอยคำ เมื่อปี พ.ศ. 1230 จึงได้สั่งให้ก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานั้นไว้

 

หลวงพ่อทันใจ พระคู่บ้านคู่เมือง

หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มานานกว่า 1,300 ปี เหตุที่ท่านได้ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจ เนื่องมาจากการสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน 1 วัน ในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพของหลวงพ่อ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้ทันใจ อีกทั้งยังมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า หลวงพ่อทันใจท่านมีญาณวิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หากได้ไปกราบไหว้ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้ว เมื่อกลับมาถึงบ้านไม้นานจะหายขาดทันที นอกจากท่านจะช่วยในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านขอการขอพร การงาน การเรียน การเงิน หรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภต่างๆ โดยเฉพาะการเสี่ยงดวงจาก หวย และสลากกินแบ่งรัฐบาล หลายคนที่มาขอพรก็มักจะมีโชคลาภกลับไป และยังมีคู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมานานแต่ก็ไม่มีบุตรทายาทสักที ได้มาขอพรกับหลวงพ่อเพื่อให้มีลูก ผ่านไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมดังใจหวังทันใจแทบทุกราย ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายครั้งมีผู้คนเดินทางจากทั่วสารทิศเพื่อมากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภ เงินทอง กับหลวงพ่อทันใจ ประชาชนส่วนใหญ่ที่เคยได้มาขอพรกับท่าน ก็มักจะเดินทางกลับมาอีกครั้งเพื่อถวายดอกมะลิมาแก้บน และหากจะให้สัมฤทธิ์ดั่งหวังควรจะขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ดั่งหวังแล้ว มาแก้บนและค่อยตั้งจิตขอพรข้อใหม่ 

 

สรุป 

วัดพระธาตุ ดอยคำ ตำนานวัดดังเก่าแก่ กว่า 1300 ปี เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงใหม่มานาน หากท่านใดได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดเชียงก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้พระธาตุดอยคำ และไปขอพรจากหลวงพ่อทันใจ ตามวิธีขอพรจากหลวงพ่อทันใจดังนี้ เมื่อการอธิษฐาน ขอพรให้ประสบผลสำเร็จดังหวังแล้ว จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไปตามแต่ที่บนไว้ นำมากราบไหว้ถวายเพื่อแก้บนหลวงพ่อทันใจด้วยนะคะ

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางการเงินให้ท่าน ที่นี่เลย Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด