วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ ถ้ำพญานาคจำลอง 

 

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ ถ้ำพญานาคจำลอง 

หากจะพูดถึงวัดที่มีความสวยงามของจังหวัดศรีสะเกษ คงหนีไม่พ้น วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม นอกจากความสวยงามของวัดแล้วยังมีความอลังการของ ถ้ำพญานาคจำลอง ที่เต็มไปด้วยแสงสีที่เมื่อได้เข้าไปแล้ว เหมือนได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของเมืองบาดาลกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพุทธศาสนาที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จะมีความเป็นมาอย่างไร ตามไปอ่านกันได้ในบทความนี้กันเลยค่ะ

นอกจากยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโชคลาภ ความเชื่ออีกมากมาย ที่สามารถติดตามได้ที่ คนมีดวง เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

ข้อมูลทั่วไป

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2536 ด้วยแรงศรัทธาของนายหวยและนางสมัยพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ โดยการบริจาคไร่นารวม 50 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสิม หมู่ 8 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝ่ายธรรมยุติ ภายในวัดมีการจำลองรูปแบบให้มีความคล้ายคลึงกับเขาพระสุเมรี ซึ่งเป็นเจดีย์ 5 ชั้น สูง 59 เมตร ในส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ใช้สำหรับประกอบศาสนกิจต่างๆ อีกทั้งยังมีประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว รูปปั้นพญานาค ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์สำหรับทำสังฆกรรมและได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ใช้บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่ 5 ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกตุแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา พร้อมทั้งเจ้าอาวาสวัดป่า ศรีมงคลรัตนารามนั้นก็คือครูวิจิตรวินัยคุณ และชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บันจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มีการอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ 

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ ถ้ำพญานาคจำลอง 

ถ้ำพญานาคจำลอง วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

ภายในถ้ำมีการประดับตกแต่งแสงสีหินงอกหินย้อยให้มีความงดงามราวกับได้เข้าไปอยู่ในถ้ำของพญานาค แสงสีต่างๆทำให้มีความรู้สึกลึกลับและมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยถ้ำพญานาคจำลองถูกสร้างขึ้นตามตำนานขององค์พญานาคาธิบดีทั้ง 9 พระองค์ ได้แก่

  1. พญาอนันตนาคราช

พาหนะคู่บารมีของพระนารายณ์ ความยาวของพญาอนันตนาคราชสามารถพันโลกได้ทั้งใบ ทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัศยปะและนางกัทรุ อีกทั้งยังทรงเป็นใหญ่ในเมืองบาดาล เมื่อพระนารายณ์แสดงไปที่ใดก็จะตามไปด้วยทุกที่

  1. พญามุจลินท์นาคราช

พญามุจลินทร์นาคราช คือพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ หรือก็คือพญานาคตระกูลกายสีทอง เป็นพญานาคชั้นสูงที่มีพลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพญานาคในตระกูลอื่นๆ ถือกำเนิดขึ้นแบบโอปปาติกะ นั้นก็คือกำเนิดขึ้นเองเมื่อกำเนิดแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เลย เหมือนดั่งเช่นการกำเนิดของเทวดาและนางฟ้าในสวรรค์ มีพระรัศมีโอภาสอันงาม

  1. พญาภุชงค์นาคราช

พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา อยู่ในตระกูล วิรูปักษ์ เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือ พระอิศวรเจ้า มีพระวรกายเป็นสีเทาและพระเศียรเป็นสีแดง มีพระเศียร ตั้งแต่ 1 ,3 ,5 ,7 ,9 แล้วแต่ปรางค์ มีพระอัครมเหสี คือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ

  1. พญาศรีสุทโธนาคราช 

 พญานาคาศรีสุทโธและนาคีศรีปทุมมา เป็นพญานาคที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ

เป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้า มีพญาศรีสุทโธนาคราช วรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้ที่เคารพท่านมีจิตใจที่ไม่เบียดเบียนใคร หากอธิษฐานจิตขอสิ่งที่หวังจะสัมฤทธิ์ผล

  1. พญาศรีสัตตนาคราช 

พญาศรีสัตตนาคราชเป็นหนึ่งในเหล่าพญานาคผู้มีฤทธิ์อานุภาพสูง นามของพญาศรีสัตตฯ นี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุ มีความเชื่อกันว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคทางฝั่งลาว

  1. พญาเพชรภัทรนาคราช หรือ พญาเกล็ดแก้วนาคราช

กำเนิดในตระกูลวิรูปักษ์ พระวรกายสีทอง มี 9 เศียร มีความเชี่ยวชาญในด้านการรบ ทรงได้รับประธานพระขรรถ์วิเศษจากฤษีเทพอัศดร อีกทั้งยังมีครูบาอาจารย์เทพพรหมฤษี ประสิทธิวิชา มากมาย

  1. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช

เป็นพระราชโอรสพญาศรีสัตตะนาคราช กษัตริย์ฝั่งโขง เป็นหนึ่งในสี่ตระกูลของพญานาคผู้เชี่ยวชาญด้านการรบ เก่งในด้านศิลปะการต่อสู้ มีหน้าที่หลักคือ การทำลายล้างคนชั่วร้าย หรือพญานาคชั่วร้าย

  1. พญายัสมันนาคราช

มีกายสีเขียว เป็นพญานาคที่มีเวทย์ที่เกรียงไกรในเมืองบาดาลโดยพลังต่างๆนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากเทพแห่งมหาสมุทร ภายหลังได้ถวายตนรับใช้พระอินทร์แห่งสวรรค์ใช้ดาวดึงส์

  1. พญาครรตระศรีเทวานาคราช

เป็นพญานาคที่ไม่ได้อยู่ในวังบาดาล แต่อาศัยอยู่บนพื้นดินมีลำตัวสีน้ำตาลเข้ม เหมือนสีของดิน เนื่องจากแต่ก่อนท่านเคยมนุษย์มาก่อน

 

การเดินทาง

วัดป่า ศรีมงคลรัตนารามอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอำเภออุทุมพิสัย ประมาณ 19 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง อุทุมพร –  ปรางกู่ ตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วจะเจอทางเข้าวัด เลี้ยวซ้ายตามป้ายเข้าไประยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดป่า ศรีมงคลรัตนาราม

 

สรุป 

วัดป่า ศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ ถ้ำพญานาคจำลอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่นอกจากจะมีความสวยงามอลังการแล้ว ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ของพร โชคลาภ จากองค์พญานาคาธิบดีทั้ง 9 พระองค์ และสิ่งศักดิ์อื่นๆในวัดอีกด้วย

และอีกรูปแบบที่จะช่วยให้ท่านได้เป็นเศรษฐ์ คือการเสี่ยงโชค ที่นี่เลย Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด