วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป

 

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป เคยมีคำกล่าวว่า ความเชื่อของคนเรานี้สามารถเคลื่อนภูเขาได้ สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อความศรัทธานี้เป็นสิ่งที่สร้างปาฏิหาริย์มานักต่อนักแล้ว และเพราะความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นนั่นคือ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี 

“คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

ข้อมูลโดยทั่วไป

วัดป่า ภูก้อน  โดยรอบของบริเวณวัดนั้นคือป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ในพื้นที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี จุดตรงบริเวณที่วัดป่าอยู่นั้นจะเป็นบริเวณของรอยต่อ 3 จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และ จังหวัดหนองคาย สมัยก่อนนั้นป่าแห่งนี้ถูกทำลายอย่างหนักและป่าต้นน้ำก็ใกล้จะสูยสลายเต็มที จนเมื่อปีพุทธศักราช 2527 หลวงปู่ฝั้น อาจาโรเข้ามาหาคุปิยวรรณในนิมิตว่าให้ไปธุงดงค์ที่ภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน ทำให้คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางธุดงค์มาแถบสกลนครและจังหวัดอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสแก่พระสงฆ์ธรรมยุตนิกายหรือพระวัดป่า จึงได้ช่วยเหลือพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อยในการประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย โดยร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ ตามระบบของกรมป่าไม้อย่างถูกต้องหลังจากวัดป่าคำน้อยเสร็จสรรพแล้วพระอาจารย์อินถวายและคณะได้พากันไปดูวัดป่า ภูก้อนที่ดำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะของพระอาจารย์อินถวาย จึงได้ตัดสินใจที่จะสร้างวัดขึ้นมา โดยเริ่มต้นนั้นได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม ขึ้นเป็นประธานโครงการและได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม พี่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ 15 ไร่ในการสร้างวัด จนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2530เมื่อได้รับอนุญาตแล้วทางคณะจึงได้ส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องสร้างวัดต่อ จนได้รับอนุญาตในวันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2530 เพื่อรักษาและคงผืนป่าไว้ดังเดิมนั้นทางคณะจึงได้ขออนุญาตในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดด้วยจำนวน 1000 ไร่สุดท้ายในวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2531 มีหนังสือลงมาว่าอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่ 1000 ไร่และในวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2532 วัดป่าแห่งนี้ได้จัดงานฝังลูกนิมิตถือว่าครบจบในความเป็นวัดเรียบร้อย

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป

พระพุทธไสยาสน์ยาว 20 เมตร 

ภายในวัดนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามเปรียบดั่งเป็นประธานอยู่นั่นคือ พระพุทธไสยาสน์ที่ทำจากหินอ่อนสีขาวมีความยาวมากถึง 20 เมตรโดยผู้ที่ออกแบบและแกะสลักหินคืออาจารย์นริศ รัตนวิมล ศิลปินประติมากรหินของไทยและยังมีท่านอาจารย์สมยศ คำแสงเป็นผู้ที่ออกแบบฐานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ให้เป็นภาพนูนต่ำหล่อทองแดงบอกเล่าเรื่องราวของพระมหาปรินิพพานสูตร หรือ เรื่องราววันละสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระยะเวลาในการสร้างพระพุทธไสยาสน์นั้นมีระยะเวลาการสร้างทั้งสิ้น 6 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2549 จนถึง ปีพุทธศักราช 2555 เพื่อร่วมในมหามงคลสมัย ในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มาราชรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 และยังมีจุดมุ่งหมายให้พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นศิลปะในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนมีผู้คนให้คำนิยามไว้ว่าป่าห่มศรัทธาเพราะหากมองจากมุมสูงจะเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมวัดเอาไว้ และบนวัดในยามค่ำคืนนั้นองค์พระพุทธไสยาสน์จะสวยงามมากดุจดั่งเทพเทวดาเป็นผู้รังสรรค์เพราะฉะนั้นแล้ว สายบุญจึงพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปสักครั้ง

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สุดยอดวัดสวยที่สายบุญต้องไป

สรุป    

วัดป่า ภูก้อน จังหวัดอุดรธานีนั้นไม่ได้เหมาะแค่เพียงแก่การไปท่องเที่ยวเพราะความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับผู้ที่อยากหาที่สงบๆเพื่อหลีกหนีจากเรื่องทางโลกที่วุ่นวายอยู่ทุกขณะจิต ที่วัดแห่งนี้ควรค่าแก่การไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง สายบุญทุกท่านจึงไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนสักครั้ง หรือ ถ้าหากอยากไปปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามทางวัดได้ที่ 089-111-9119 

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างโชคลาภให้ทุกท่าน Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด