วนอุทยานพนมสวาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะสมแต้มบุญ

วนอุทยานพนมสวาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะสมแต้มบุญ

วนอุทยานพนมสวาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะสมแต้มบุญ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ นั้นก็คือวนอุทยานพนมสวาย เป็นสถานที่แสวงบุญของผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนามาสะสมแต้มบุญ ให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ อีกทั้งยังมี 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วนอุทยานพนมสวายจะมีลักษณะอย่างไร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 คืออะไร ในบทความมีคำตอบ

ยังมีอีกหลายเรื่องราว การทำบุญ สะสมแต้มบุญ “คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

วนอุทยานพนมสวาย

วนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลนางัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คำว่า “ พนมสวาย ’’เป็นภาษาถิ่น แปลว่า ‘‘ ภูเขามะม่วง ’’ ในอดีตเขาพนมสวายเป็นสถานที่แสวงบุญ สะสมแต้มของชาวสุรินทร์ เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ชาวสุรินทร์จะรวมตัวกันขึ้นไปที่ยอดเขาซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นของวนอุทยานแห่งนี้ภูเขาสามลูกที่โพล่มาบนที่ราบของจังหวัดสุรินทร์ ภูเขาแห่งนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนจึงทำให้มีลานหินอยู่ตรงบริเวณวนอุทยาน และยังพบว่าวนอุทยาน พนมสวายเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าไม้สีเขียว อีกทั้งยังมีต้นกล้วยไม้อยู่เป็นจำนวนมากภายในป่าของอุทยาน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำกล้วยไม้เหล่านั้นมาติดไว้ตามต้นไม้ บริเวณทางเดิน ลานจอดรถ ทำให้เกิดความสวยงาม วนอุทยาน พนมสวาย เป็นหนึ่งในวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่สะสมแต้มบุญของชาวไทยที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาให้ได้มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้ง 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ตามภูเขาแต่ละลูกของวนอุทยาน พนมสวาย

 

ภูเขาที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามลูก

  1. พนมเปราะหรือยอดเขาชาย มีความสูง 210 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาลูกนี้คือ วัดพนมสวาย มีบันและระฆังจำนวน 1,080 ใบ ให้เคาะไปจนถึงตัววัดเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้มาเยือน นอกจากนี้บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สีขาวบริสุทธิ์ พระเนตรประดับด้วยไข่มุก มีลักษณะแบบเดียวกับพระพุทธรูป ภ.ป.ร. สูง 21.50 เมตร หน้าตักกว้าง 15 เมตร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่บริเวณพระนาภี และมีสระน้ำขนาดใหญ่
  2. พนมสรัยหรือยอดเขาหญิง มีความสูง 228 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาลูกนี้คือวัดพนมศิลาราม มีพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานอยู่บนยอดเขา อีกทั้งยังที่สระน้ำศักดิ์ที่มีความเชื่อว่ามีเต่าศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ 2 ตัว แต่ในอดีตเต่าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 ตัว รับรู้ถึงภัยอันตรายจึงอพยพลงจากเขา แต่ด้วยระยะทางที่ไกลจึงเดินมาถึงเพียงไหล่เขา จนกลายเป็นหินที่มีลักษณะเหมือนเต่าขนาดใหญ่ 2 ตัว เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือ
  3. พนมกรอลหรือเขาคอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาลูกนี้คือศาลาอัฏฐะมุขสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และได้ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง จากยอดเขาชายมาประดิษฐานไว้ในศาลาแห่งนี้ ที่บริเวณใกล้กันมีศาลเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นโดยร้อยเอกสละ สุขเกษม เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา และมีสถูปที่เก็บอัฐิธาตุหลวงปู่ดูลย์ อตุโลหรือพระราชวุฒาจารย์ พระเกจิสายวิปัสสนา วัดพนมศิลาราม

  วนอุทยานพนมสวาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะสมแต้มบุญ      

สถานที่อื่นๆและจุดชมวิวในวนอุทยาน พนมสวาย

  1.  บันไดนาคเขาคอก เป็นบันไดที่มีรูปปั้นพญานาคเป็นทางเดินที่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาชาย อีกทั้งยังไปถึงเป็นที่ตั้งศาลาอัฐะมุข และศาลเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหัวบันได้ที่เป็นรูปพญานาคยังมีสระน้ำขนาดใหญ่สามารถให้อาหารปลาได้
  2. ศาลาพระพุทธรูปองค์ดำ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระพุทธสุรินทรมงคล เป็นศาลาทีมีลวดลายสลักงดงามในแบบศิลปะขอมโบราณ
  3. เจดีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีผไทสมัน เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิพระยาสุรินทร์ภักดีศรีผไทสมัน ( จรัณย์ ) ท่านเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์คนที่ 8 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพนมศิลาราม ใกล้ๆ บันไดนาค

 

การเดินทาง

ใช้ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท เมื่อถึงบ้านกะน็อบ ให้ใช้เส้นทางบ้านกะน็อบ – บ้านสวาย ประมาณ 6 กิโล และใช้ถนนขึ้นไปยังเขาสวาย ระยะทางจากตัวเมืองสุรินทร์มายังวนอุทยาน พนมสวายประมาณ 20 กิโลเมตร

 

สรุป 

วนอุทยาน พนมสวาย เกิดจากภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว 3 ลูกเรียงกันจนเกิดเป็นวนอุทยาน พนมสวายที่มีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่บนเขาทั้งสามลูก ได้แก่ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าศักดิ์สิทธิ์ อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน และ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ที่ต้องการแสวงบุญ สะสมแต้มบุญ หรือนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ก็อย่าแวะมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดด้วยนะคะ

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างโชคลาภให้ทุกท่าน Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด